De 3 O’s van KODB

 

In ons aanbod staan drie begrippen centraal: ontdekken, ontwikkelen en ontspannen. Deze termen vloeien voort uit onze visie, geven richting en zorgen voor een duidelijke koppeling naar de praktijk. Onze pedagogisch medewerkers vragen zich iedere dag af: bieden wij de kinderen de gelegenheid iets te ontdekken? Welke competenties of vaardigheden kunnen de kinderen bij ons ontwikkelen en is er genoeg ruimte voor ontspanning? Ook ons activiteitenaanbod wordt vanuit deze begrippen samengesteld en uitgevoerd. Claire Droog, pedagogisch coach bij Kinderopvang de Bilt, vertelt: ‘Door op deze manier naar de kinderen en hun tijd bij ons te kijken, blijven wij actief werken aan zinvolle vrijetijdsbesteding.’


Ontdekken

Ontdekken vergroot het zelfvertrouwen van de kinderen en zorgt voor nieuw paden in hun hersenstructuur én op hun levensweg. Claire: ‘Wij prikkelen de natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen met onze materialen en het activiteitenaanbod. Dit doen wij door aan te sluiten bij de behoeftes en eigen interesses van de kinderen. Daarnaast laten wij hen in aanraking komen met nieuwe dingen. Kinderen krijgen de ruimte om naar hartenlust te spelen en spelenderwijs te experimenteren, te verkennen, en onderzoeken. Een mooie balans tussen aansluiten bij hun eigen behoeften en het opdoen van nieuwe ervaringen!’


“We prikkelen en dagen de kinderen uit om de wereld actief te ontdekken”


Ontwikkelen
Bij KODB zijn wij ervan overtuigd dat kinderen van nature de drang hebben om zich te ontwikkelen, nieuwe dingen te willen leren en te willen groeien. Een sociaal en fysiek veilige omgeving is een belangrijke basis om op onderzoek uit te durven gaan. Claire: ‘De kinderen krijgen bij ons de ruimte om te doen en te ontdekken wat bij hen past. Op deze manier kunnen zij, passend bij hun eigenheid, hun eigen identiteit ontwikkelen. De kinderen geven samen met de pedagogische medewerkers de middag vorm. Ze leren reflecteren, vooruit kijken, plannen maken, bedenken wat daar voor nodig is en zelf verantwoordelijkheid nemen. Kinderparticipatie en eigen verantwoordelijkheid (leren) nemen vormen een rode draad in ons werk met de kinderen. De pedagogisch medewerkers hoeven de ontwikkeldrang niet te stimuleren, deze zit in ieder kind. Onze medewerkers scheppen de voorwaarden en zijn ondersteunend.’

Ontspannen
Bij ons gaat ontspannen verder dan ‘even niets hoeven’. Ontspannen zit in de benadering van kinderen, de sfeer op de groep en het gevoel hebben dat je goed bent zoals je bent. Kinderen krijgen de ruimte om te ontladen en opladen waar zij willen: in onze natuurlijke buitenruimtes of juist met een boekje op de bank. Door een plek te bieden waar de kinderen kunnen zijn wie ze zijn, waar ruimte is voor alle emoties en waar iedereen erbij hoort, voelen kinderen zich veilig en vrij. Onze pedagogisch medewerkers sluiten aan bij de behoeften van de kinderen. Ze denken mee, spelen mee en stimuleren de kinderen om te denken in mogelijkheden en kansen. Samen met de kinderen maken ze een middag die energie geeft en plezier brengt.