Coronavirus: actueel beleid Kinderopvang de Bilt
Update 14 januari 2021

Wij hopen dat we alle kinderen op 25 januari weer mogen ontvangen. Tot in ieder geval die datum bieden we nog noodopvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen, op de eigen vaste opvangdagen. Ook verwelkomen wij alle kinderen met een VVE-indicatie en kwetsbare kinderen op de noodopvang. Omdat er meer kinderen gebruik maken van de noodopvang dan in het voorjaar, openen wij vanaf maandag 18 januari 2021 extra locaties.

Noodopvang

KODB biedt noodopvang aan alle kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep én kinderen in een kwetsbare positie (inclusief VVE-indicatie). Deze noodopvang is alleen open tijdens reguliere openingstijden. De noodopvang is beschikbaar voor het aantal contract uren en op de tijden die in het huidige contract zijn afgesproken. Let op: dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. We verwelkomen de kinderen op de volgende noodlocaties:

Het Kindercentrum: hier ontvangen wij de kinderen van:

 • PO de oranje Welpen
 • PO de Theresia
 • KDV de Welpen
 • BSO de Wilde Poema

Adres: Kees Boekelaan 16, 3723 BA, Bilthoven

Het Lichtruim: hier ontvangen wij de kinderen van:

 • PO Pluto, Kleine Beer en Druppels
 • KDV de Steenuiltjes
 • BSO de Steenarend
 • BSO de Neijepoort
 • BSO de Regenboog

Adres: Planetenplein 2, 3721 LH, Bilthoven

Van Dijck: hier ontvangen wij de kinderen van:

 • PO het Uilennest
 • KDV de Uilskuikens
 • KDV de Vlinders
 • BSO van Dijck
 • BSO de Leeuwerik

Adres: Van Dijcklaan 4, 3723 CG Bilthoven

De Leeuwerik: hier ontvangen wij de kinderen van:

 • PO het Juliaantje

Adres: Leeuweriklaan 1a, 3722 CT Bilthoven

De Theresia: hier ontvangen wij de kinderen van:

 • BSO de Theresia

Adres: Gregoriuslaan 4, 3723 KR Bilthoven

De Bosuiltjes: hier ontvangen wij de kinderen van:

 • KDV de Bosuiltjes

Adres: Prof. Bronkhorstlaan 10 (terrein Berg en Bosch), Parkeerplaats 10, gebouw 98, 3723 MB Bilthoven  

Inschrijven

U kunt uw kind(eren) nu opgeven voor de periode tot en met
22 januari via het ouderportaal. Daarbij hanteren wij de regels van de Rijksoverheid. Met de gemeente hebben wij de afspraak gemaakt dat voor de opvang van kwetsbare kinderen het CJG de afweging maakt of een kind tot de doelgroep behoort.

Meer uren kinderopvang nodig

Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met planning@kodb.nl. Dan kijken we samen of dit mogelijk is en of aanvullende facturering nodig is.

Geen kinderen bij KODB, maar wel noodopvang nodig?

Indien u in een cruciale beroepsgroep werkt en opvang nodig heeft, kunt u mailen naar: planning@kodb.nl. Dan kijken we samen met u naar de mogelijkheden.

Contact

Op deze pagina en via het ouderportaal houden we u op de hoogte van nieuwe updates rondom het coronavirus. Heeft u vragen over het inschrijven voor de noodopvang? Dan kunt u terecht bij de afdeling planning: planning@kodb.nl.

Op de website van de rijksoverheid staat de meest actuele informatie over het coronavirus.

Wij wensen iedereen weer erg veel sterkte en succes in deze hectische periode en hopen elkaar snel in goede gezondheid weer te zien!

Team Kinderopvang de Bilt