Informatie en GGD-rapporten

Hier vind je alle informatie die je als ouder ook graag wilt weten, denk aan het Pedagogische beleidsplan van Kinderopvang de Bilt, het Privacybeleid, klanttevredenheidsonderzoek, handleidingen, tarieven en GGD rapporten.

Pedagogisch beleidsplan

Bij Kinderopvang de Bilt leveren we een belangrijke bijdrage aan de opvoeding van alle kinderen. Samen met ouders zorgen we ervoor dat elk kind een goede basis legt voor zijn of haar toekomst. Lees hier alles over in ons pedagogisch beleidsplan 

Pedagogisch beleidsplan

Ouderbetrokkenheid

Goed contact en regelmatig overleg tussen ouders en de pedagogisch medewerkers vormen de basis voor goede kinderopvang. Ook hechten we veel waarde aan de samenwerking met ouders op al onze locaties. Om die reden streven we er naar dat al onze locaties een oudercommissie (OC) hebben. Er wordt gesproken over het reilen en zeilen op de locatie maar ook over beleidsmatige aspecten van de kinderopvang. Daarnaast hebben we een algemene oudercommissie (AOC). Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van diverse lokale OC’s en spreekt 4 keer per jaar met de bestuurder. Zij denkt mee en adviseert over het organisatiebeleid.
 
Wil je een keer aanwezig zijn bij een overleg of zitting nemen in de oudercommissie? Laat dit dan weten aan de manager van de locatie van je kind.