De peutergroepen Pluto en Kleine Beer zijn een onderdeel van Kinderdagverblijf De Steenuiltjes en zijn beiden gevestigd in het Lichtruim. Kinderen vanaf 2 jaar worden hier opgevangen in een prachtig ingerichte, mooie, sfeervolle en lichte ruimte. Beide groepen vangen tevens kinderen met een VVE-indicatie op (de inschrijving hiervan verloopt via het consultatie-bureau). Ook ouders met een eenverdienersregeling kunnen tegen een gesubsidieerd tarief gebruikmaken van deze opvanglocatie (voor meer informatie hierover kunt u bellen met 030 – 2251998.)

 

Peuteropvang Pluto en Kleine Beer

  • Planetenplein 2, 3721 LH Bilthoven

  • Manager: Thirza Angenent (06 45695908)
  • Registratienummer (LRK): 223822772
Rondleiding Schrijf meteen in

De Groepen

Pluto en Kleine Beer voor kinderen van 2 tot 4 jaar, maximaal 16 kinderen per groep.

Onze openingstijden

We zijn geopend van 8.30 tot 12.00 uur, in de schoolvakanties zijn we gesloten.

VVE (Voor- en vroegschoolse educatie)

VVE (Voor- en vroegschoolse educatie)

Op de peutergroepen Pluto en de Kleine Beer worden ook kinderen met een VVE indicatie opgevangen en wordt er gewerkt met het kindvolgsysteem: ‘Doen, praten en bewegen’, de kinderen worden elk half jaar geobserveerd en de pedagogisch medewerkers meten dan de ontwikkeling van je kind op het gebied van praten, motorische- en sociale vaardigheden. Het kindvolgsysteem geeft concrete handvatten over hoe je een kind verder kunt stimuleren en ondersteunen in zijn ontwikkeling.