Visie en waarden

Kinderopvang de Bilt is een persoonlijke, betrokken en professionele kinderopvangorganisatie waarbij de groei en ontwikkelmogelijkheden van ieder kind centraal staan. We bieden toegevoegde waarde in de opvoeding van kinderen en zorgen hiervoor vanuit een huiselijke sfeer. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich gewaardeerd, op hun gemak en veilig voelen.

Individuele aandacht is bij ons belangrijk, net als een goede relatie met ouders. Door het werken in groepen, creëren we een omgeving waarin het kind leert: om te gaan met regels, respect te tonen, om te gaan met sociale contacten en samen te werken.

Deze visie vertaalt zich in 5 kernwaarden:

Zorg en Liefde

Bij ons kan ieder kind zichzelf zijn en zorgen we voor een liefdevolle omgeving die bijdraagt aan groei en ontwikkeling van je kind. Wij bieden een huiselijk sfeer en zorgen voor zo min mogelijk verstoring van het dagelijkse ritme. Dit betekent dat we een veilig thuis creëren voor kinderen met veel ruimte voor vriendschappen, maar ook een plek waar ze leren weerbaar te zijn.

Groei en ontwikkeling

Groei en ontwikkeling gaan samen met vallen en opstaan. Wij bieden als organisatie een solide basis voor je kind waarin je kunt leren, ontdekken en ontwikkelen. Voor ons is eerder kind uniek. We respecteren daarom ieder individu in zijn of haar situatie. Van daaruit kijken we naar de mogelijkheden voor groei en ontplooiing.

Structuur en overzicht

Wij zorgen voor continuïteit en stabiliteit (structuur) voor de kinderen die bij ons komen. Ons streven is dat elke dag een goede dag is, kinderen plannen niet verder vooruit. We bieden daarom continue kwaliteit en houden het overzicht. We zijn een transparante organisatie die een openheid en heldere communicatie nastreeft. Contact met ouders vinden we daarom belangrijk.

Persoonlijke aandacht

Ieder kind krijgt bij ons de ruimte om zichzelf te zijn met zijn of haar eigen mogelijkheden. Door in groepen samen te zijn, leren kinderen al snelle omgaan met de situaties die ze in hun verdere leven tegen zullen komen zoals delen, normen en waarden, zorgen voor anderen, vriendschap en samenwerken.

Verantwoordelijkheid (kwaliteit)

Wij zien onszelf als medeopvoeder en bieden toegevoegde waarde in de ontwikkeling van kinderen. We dragen verantwoordelijkheid voor de kinderen We hebben zicht op de ontwikkeling van je kind en kunnen vanuit die signaalfunctie snel reageren.