Kinderopvang de Bilt is een persoonlijk betrokken en professionele kinderopvangorganisatie en bestaat dit jaar 30 jaar. Wij bieden samen met de natuurlijke omgeving toegevoegde waarde in de groei en ontwikkeling van kinderen. De huiselijke sfeer maakt dat kinderen zich veilig voelen en al spelenderwijs sociale vaardigheden leren. Op de 19 LRK vestigingen werken ongeveer 140 medewerkers enthousiast aan kwalitatief hoogstaande kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang voor 1.200 kinderen.

De raad van toezicht (RvT) van Stichting Kinderopvang de Bilt houdt als intern orgaan, toezicht op het functioneren van de Bestuurder die de uiteindelijke verantwoordelijkheid heeft. Daarmee houdt de RvT toezicht op de algehele bedrijfsvoering en de pedagogische en maatschappelijke opdrachten die Stichting Kinderopvang de Bilt heeft gesteld.
In de RvT zijn verschillende achtergronden en deskundigheden vertegenwoordigd om daarmee het brede spectrum van stichting Kinderopvang de Bilt te kunnen overzien. Een goede teamsamenstelling is daarbij van belang. De afzonderlijke leden vullen elkaar aan voor wat betreft competenties en werken kritisch constructief en in nauw overleg met elkaar samen. Naast haar toezichthoudende opdracht heeft de RvT een adviserende rol naar de bestuurder. Tevens vervult de RvT de werkgeversrol ten aanzien van de bestuurder.
De RvT werkt conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) die in 2017 een fusie is aangegaan met de Vereniging van Toezichthouders Onderwijs Instellingen (VTOI). Daarmee versterken zij beiden de noodzaak van goede samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Tevens nemen zij hiermee al een voorschot op de agenda van de toekomst waarbij er in Nederland wellicht gekozen wordt voor één doorgaande ontwikkellijn van kinderen van 0 tot 13 jaar.

De RvT hanteert een proactieve opstelling. Een opstelling, waarbij zij – naast hun rol van toezichthouder en werkgever– ook die van sparringpartner actief invult zonder op de stoel van de directeur/bestuurder te gaan zitten.

De RvT van telt 5 leden waaronder de voorzitter. Benoeming van de leden geldt voor een periode van 4 jaar waarna bezien wordt of er een herbenoeming voor eenzelfde periode aan de orde is. De RvT vergadert minimaal 5 maal per jaar met de bestuurder of zoveel vaker als nodig is. Daarnaast is structureel minimaal twee keer per jaar een gezamenlijke bijeenkomst met de OR. Ook evalueert zij tenminste jaarlijks haar functioneren als RvT. Tevens zijn er incidenteel extra bijeenkomsten in de vorm van RvT commissie bijeenkomsten, zoals bv de auditcommissie. De leden van de RvT ontvangen een financiële jaarvergoeding conform de VTOI-NVTK -adviesregeling. Ook is er sprake van een kilometervergoeding.

Algemeen profiel lid raad van toezicht

Alle leden zijn onafhankelijk in de zin van de Governance Code. Van ieder wordt integriteit, onafhankelijkheid en besluitvaardigheid verwacht. Ze zijn in staat kritische discussies collegiaal te voeren. De leden beschikken onder meer over de volgende algemene competenties: analytisch denkvermogen, gerichtheid op samenwerking, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en communicatie-en adviesvaardigheid.

Solliciteer

De kandidaten

Wij zijn op zoek naar betrokken en gemotiveerde kandidaten met de volgende kennis, ervaring en eigenschappen:
• Ervaring en inzicht op strategisch en bestuurlijk niveau;
• Kennis en ervaring op het gebied van organisatie, arbeid en HRM, beloning en arbeidsvoorwaarden;
• Beginnend in, dan wel ervaring met de rol van toezichthouder en kennis van de Governancecode van de kinderopvangbranche en de toepassing hiervan;
• Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de directeur-bestuurder met een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• Affinitieit met en interesse in het vakgebied van de kinderopvang;
• Een relevant netwerk, bij voorkeur in de regio de Bilt;
• Enig financieel inzicht;
• Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Zoek een locatie

Peuteropvang

PO de Regenboog

Aeolusweg 8, 3731 XG De Bilt

Bekijk vestiging

Peuteropvang

PO van Dijck

Van Dijcklaan 4, 3723 CG Bilthoven

Bekijk vestiging

Peuteropvang

PO Pluto en Kleine Beer

Planetenplein 2, 3721 LH Bilthoven

Bekijk vestiging

Peuteropvang

PO Juliaantje

Leeuweriklaan 1a, 3722 CT Bilthoven

Bekijk vestiging

Peuteropvang

PO Theresia

Gregoriuslaan 4, 3723 KR Bilthoven

Bekijk vestiging

Peuteropvang

PO Oranje Welpen

Kees Boekelaan 16, 3723 BA Bilthoven

Bekijk vestiging

Kinderdagopvang

KDV de Bosuiltjes

Prof. Bronkhorstlaan 10 (terrein Berg en Bosch), Parkeerplaats 10, gebouw 98, 3723 MB Bilthoven

Bekijk vestiging

Kinderdagopvang

KDV de Leeuwerik

Leeuweriklaan 1a, 3722 CT Bilthoven

Bekijk vestiging

Kinderdagopvang

KDV van Dijck

Van Dijcklaan 4, 3723 CG Bilthoven

Bekijk vestiging

Kinderdagopvang

KDV de Steenuiltjes

Planetenplein 2, 3721 LH Bilthoven

Bekijk vestiging

Kinderdagopvang

KDV de Welpen

Kees Boekelaan 16, 3723 BA Bilthoven

Bekijk vestiging

Buitenschoolse opvang

BSO van Dijck

Van Dijcklaan 4 , 3723 CG Bilthoven

Bekijk vestiging

Buitenschoolse opvang

BSO de Leeuwerik

Leeuweriklaan 1a, 3722 CT Bilthoven

Bekijk vestiging

Buitenschoolse opvang

BSO IKC de Regenboog

Aeolusweg 14, 3721 XG De Bilt

Bekijk vestiging

Buitenschoolse opvang

BSO de Steenarend

Planetenplein 2, 3721 LH Bilthoven

Bekijk vestiging

Buitenschoolse opvang

BSO de Theresia

Gregoriuslaan 4, 3723 KR Bilthoven

Bekijk vestiging

Buitenschoolse opvang

BSO de Wilde Poema

Kees Boekelaan 16, 3723 BA Bilthoven

Bekijk vestiging

Buitenschoolse opvang

BSO de Nijepoort

Versteeglaan 144, 3737 XC Groenekan

Bekijk vestiging